H3 Machten op je rekenmachine

Na dit hoofdstuk weet je:
  • hoe je machten kunt uitrekenen op je rekenmachine
  • hoe je elk getal kunt schrijven als een macht
  • wat de eigenschappen zijn van de macht 0
  • hoe je kwadraten en derde machten snel kunt uitrekenen op je rekenmachine (verbreding)
  • hoe je machten met negatieve grondtallen kunt invoeren in je rekenmachine (verdieping)

Ook op je rekenmachine kun je machten invoeren. Dit gaat met toets waar de letters xy of x^y opstaan of het symbool ^ . Je tikt eerst het grondgetal in. Dan de xy, x^y of ^ toets en daarna de macht. Dus 5 xy 4. Of 5 x^y 4. Of 5 ^ 4. Probeer dit nu uit!

Oefening 1

Reken uit met je rekenmachine:

a. 54 =
b. 38 =
c. 710 =
d. 123 =

Ik wil graag nog wat van deze oefeningen maken.


Oefening 2

Reken uit met je rekenmachine:

a. 450 =
b. 120 =
c. 10870 =

Als de macht 0 is, dan is de uitkomst dus altijd:


Oefening 3

Reken uit met je rekenmachine:

a. 451 =
b. 121 =
c. 10871 =
d. 11 =

Elk getal is te schrijven als een macht. Zo is 44 te schrijven als 441 en 67 als 671. In het dagelijkse leven doen we dit echter nooit.


Hoe bereken je machten met een negatief grondtal met je rekenmachine? Kijk in de verdieping. De rekenmachine kan sommige machten extra snel berekenen, kijk op verbreding.


terug verbreding inhoudsopgave verdieping verder